+382 67 205 245 info@brainobrain.me

BrainOBrain

Program za napredno učenje i razvoj intelektualnih vještina kod djece uzrasta od 4 do 14 godina

Prijavite se na besplatan čas

Šta je BrainOBrain?

Brainobrain je jednostavan, zabavan i veoma privlačan metod podučavanja za djecu, koji omogućava pravilan razvoj mozga,  intelektualnih sposobnosti i životnih vještina. Koristeći specifične metode i tehnike stimuliše se pravilan i usklađen rad lijeve i desne hemisfere. Djeca koja pohađaju časove brže i efikasnije usvajaju nova gradiva, razvijaju koncentraciju, fokusiranost, memoriju, vještine vizualizacije i kreativniji su. 

BrainOBrain metodologija takođe jača lične vrline poput samopouzdanja, samosvjesnosti, samodiscipline. BrainOBrain program namijenjen je djeci uzrasta od 4 do 14 godine jer je u tom periodu najintenzivniji formativni razvoj mozga.

Posjetite nas!

I uvjerite se zašto smo najpopularnija škola u 45 zemalja svijeta!

Naša školica. Naša porodica. Naša zajednica.

Uživamo provodeći vrijeme ne samo u učionici, već i u prirodi. Često odlazimo u šetnje, idemo na izlete, pohađamo ljetnje škole u prirodi. Trudimo se da informišemo djecu o ekologiji i zaštiti životne sredine. Pored toga, učestvujemo na svakom festivalu u gradu i šire gdje posjećujemo izložbe, gledamo filmove, umjetničke radionice i muzičke događaje.

Koje vještine razvijamo kod djece?

Fokus i koncentracija
Brzo usvajanje novih informacija
Bolje razumijevanje sebe
Samopouzdanje
Kvalitetna komunikacija
Kreativnost
Lakše donošenje odluka
Liderstvo
Fotografsko pamćenje
Multitasking
|

Koje promjene roditelji vide kod svoje djece?

Ana Batalović - Balšina mama

“…Balša je postao društveniji, sigurniji u sebe, zainteresovan za više aktivnosti i slobodniji u društvo otkako pohađa BrainOBrain program.

Posebno je razvio kreativni dio svoje ličnosti, postao je maštovitiji i precizniji u izradi različitih predmeta od kartona i hartije. U školi sa lakoćom rješava zadatke iz matematike i željno iščekuje nove oblasti tog predmeta…”

Dragana Temelkovska - Elenina i Jovanina mama

Djevojčice su odgovornije, samostalnije u radu, imaju veću želju za istraživanjem i sticanjem novih znanja otkako pohađaju časove BrainOBrain-a.

Samopouzdanje im je poraslo, a vrijeme provedeno na BrainOBrain časovima je kvalitetno, kreativno i veoma podsticajno.

 

Valentina Bjeletić - Lukina i Tamarina mama

Najveće promjene koje primjećujem kod Luke su odlična organizacija vremena i realizacija školskog programa, razvoj samopouzdanja, takmičarskog duha – pre svega želja za pomeranjem sopstvenih granica.

Postao je samostalniji i odgovorniji, razvio bolju koncentraciju…