+382 67 205 245 info@brainobrain.me

Polazak u školu predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u porodici. I djeca i roditelji se pripremaju za ovu veoma važnu, novu životnu etapu. Dijete koje je do tada učilo kroz igru i pokret, opažajući, oponašajući, istražujući, odjednom ulazi u potpuno novi proces učenja, učenja putem zaključivanja i putem reprodukcije… Igra, na žalost, postaje samo jedan mali segment njihove nove ,,školske realnosti”.

U toj fazi prelaska djeteta iz vrtića u školu, koja je u našoj sredini oštra, dijete zaista treba podržati kako bi smjelo, spremno i svjesno zakoračilo u svoje prve ,, radne pobjede”. Mnogi roditelji su u nedoumici da li uopšte dijete treba pripremati za školu ili ne, dok se pojedini otvoreno pitaju šta sve njihovo dijete treba da zna i koje vještine treba da posjeduje kako bi sa velikom lakoćom i radošću prolazilo i razvijalo se u ovoj fazi života. Sada ćemo vam predstaviti šta ljudi koji su stručni i zaduženi za sagledavanje razvoja djece tog uzrasta (psiholozi, defektolozi i učitelji) savjetuju da bi dijete trebalo da zna – koje sve vještine i sposobnosti treba da razvije prije polaska u školu:

  • Dijete, kao socio biće, treba da ima izgrađene kvalitetne sociološke odnose sa svojim vršnjacima, da ima svijest o emocijama, najprije o sebi a potom i o drugima, da pokazuje značajan nivo samostalnosti – što se smatra socijalnom i emocionalnom zrelošću,
  • Da pored fizičke zrelosti, spram uzrasta kojem pripada, umije i pravilno da drži olovku i ima razvijenu finu motoriku šake, na osnovu koje će steći sposobnost da pravilno i lijepo piše, što se smatra motoričkom zrelošću,
  • Da ima pravilnu artikulaciju svih glasova, da umije da razloži riječi na glasove, tj. da ima formiranu slušnu pažnju sa kojom može da vrši analizu i sintezu fonema i grafema – što je jedini preduslov da dijete razvije pravilnu tehniku čitanja i pisanja.

Ovaj segment razvoja pažnje je veoma ključan za sve ostale procese kasnijeg učenja i može biti vrlo ozbiljan kamen spoticanja djeci u cjelokupnom daljem procesu obrazovanja – ovo se zove govorna zrelost. Pored gore pobrojanih nivoa zrelosti, dijete treba još:

  • da umije da broji min. do 20, kao i da razumije količinu i odnose,
  • da razumije prostorne i vremenske odnose,
  • da umije da klasifikuje po boji, veličini i obliku,
  • da zna dane u nedelji kao i godišnja doba i njihova dešavanja.

Šta program Brainobrain-a pruža Vašem predškolcu i čemu doprinosi? 

Program Brainobrain-a je internacionalni program koji se na svjetskom nivou bavi intelektualnim i socioemocionalnim razvojem djece.

Kako se bavi intelektualnim razvojem? Intelektualni razvoj se sprovodi preko mentalne aritmetike, brainstorming i braingim vježbi, a kasnije – na višim nivoima i preko vježbi za multitasking. Sa Brainobrain programom djeca razvijaju  ne samo matematičke sposobnosti- putem rada na Abakusu, već uz pomoć te sprave kao i gore navedenih vježbi dijete razvije fenomenalan fokus i nevjerovatnu brzinu i preciznost računanja i generalno tri do četiri puta bržu moć procesuiranja informacija i samim tim stiče i brzinu i lakoću u procesu bilo kog drugog vida učenja.

Kako se Brainobrain program bavi socioemocionalnim i ličnim razvojem djeteta?

Brainobrain u sebi pored mentalne aritmetike ima i program NLP-a. Kroz NLP program, koji u okviru Brainobrain-a radimo sa predškolcima, djeca najprije probude svijest o tome koliko je zapravo važna komunikacija i na koje sve načine ono samo može da utiče na to da svoju sopstvenu komunikaciju podigne na jedan viši nivo, na nivo ljubaznosti, razumijevanja, uvažavanja najprije sebe, a potom i drugih, na nivo velike zahvalnosti prema onome što posjeduje, a što je u većini slučajeva za njih podrazumijevano da posjeduje, takođe mu pomaže da umije precizno i jasno da prepozna i razumije svoje emocije, kao i da ih definiše i izrazi. Ovaj segment je posebno važan, jer djetetu pruža ne samo rad na postizanju emocionalne stabilnosti i kvalitetne komunikacije, već direktno utiče i na kompletno formiranje jedne veoma samosvjesne i svjesne osobe koja ja spremna da preuzme potpunu odgovornost prema sebi i drugima…

Na duže staze gledano, ovaj segment gradi jednu kompletnu i društveno odgovornu osobu koja je spremna da bude i motivator i uzor, lider drugoj djeci…

Takođe, veoma je važno da istaknemo da se Brainobrain program bazira na VAK metodi, koja ne samo što svakom đaku nudi mogućnost da zadovolji svoje dominantno čulo, već i da ojača preostala, kao i da ih koristi sva istovremeno. Pitate se sigurno čemu doprinosi istovremena aktivacija sva tri čula – na nižim nivoima ona izrazito jača fokus i izoštrenost istih, a na višim školskim nivoima, ta izoštrenost čula i njihovo uvezivanje rezultira sposobnošću za multitaskingom.

Na Brainobrain časovima se radi i na razvoju i formiranju fine motorike, u okviru programa imamo i grafomotoričke vježbe koje djecu uče pravilnom pisanju, kao i značajan broj neurobik vježbi koje su namijenjene pospješivanju koncentracije, ali i razvoju fine i krupne motorike. Takođe, značajan doprinos finoj motorici je i sam rad na abakusu koji se bazira na pravilnom pomjeranju dječjih prstića. U okviru naših časova djeca uče i prostorne i vremenske relacije, uče kako da klasifikuju (brojeve, boje, geometrijski figure i tijela), čime dodatno vježbaju perceptivne sposobnosti i jačaju vizuelnu pažnju.

Ovo su segmenti kojima Brainobrain doprinosi pripremi predškolaca za školu. Vjerujemo da ste sada dobili precizne informacije o tome čemu se tačno treba posvetiti, a ujedno smo vas informisali i o samom Brainobrain programu, koji ima fenomenalne rezultate upravo na ovom predškolskom uzrastu. Vjerujemo da smo potakli interesovanje da zavirite na stranice naših Brainobrain centara da vidite kako se nastava sprovodi, a samim dolaskom na besplatne demo časove  imate mogućnost i da čujete mnogo više o samom Brainobrain programu. Upis u novu školsku godinu je u toku, a za djake prvake smo pripremili i popust od 10%  na prvi nivo edukacije.

 

Dobrodošli u Brainobrain tim stručnih i školovanih ljudi koji se na najbolje načine trude da budu velik i značajan doprinos svakom polazniku pojedinačno.
Pružite Vašem djetetu mogućnost da učenje bude za njega lakoća, zanimljivost i želja, jer znanje je jedino blago koje vlasnik nikada ne može izgubiti, koje ga uvijek i svuda prati.

Za prijave i sva dodatna pitanja, možete nas pozvati na telefon +382 67 205 245.

 

 

Autori teksta:
  • Danica Jocić Stojičević – diplomirani komparatista, BrainOBrain  edukator i franšizer
  • Anica Stojanović – diplomirani učitelj, BrainOBrain edukator
Izvori teksta:* Miodrag Matić, Kako otklanjati dečije govorne nedostatke i poremećaje, Beograd Savez društava defektologa Jugoslavije, 1968, *Milica Ivković, Slavica Milanović, Nikola Veselinov, Dragan Nikolić,  Fonetska gimnastika, Požarevac, Ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Ljubica Vrebalov” Požarevac, 2004.*Korak po korak 2, Beograd, Kreativni centar, 2006.