+382 67 205 245 info@brainobrain.me

NLP ili Neuro-lingvističko programiranje je nauka koja se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja. Veoma često se koristi u primjenjenoj psihologiji i njegov značaj je danas izuzetno veliki.

Danas smo svjedoci velike netrpeljivosti i netolerantnosti među djecom školskog uzrasta. Djeca različitog socijalnog statusa su međusobno otuđena jedna od drugih, gledaju se sa visine. Neophodno je djecu od malih nogu učiti toleranciji i razvijanju empatije prema drugima. Jedan od najboljih načina za tako nešto su aktivnosti koje se sprovode u okviru NLP-a.

NLP potpomaže razvoju empatije i tolerancije

Stavovi o nekome i nečemu su proizvod različitih uvjerenja odnosno vjerovanja. NLP upravo zastupa uvjerenja koja potpomažu razvoj empatije i tolerancije. On uči djecu da su sve osobe jedinstvene, odnosno da svako treba da cijeni svoju unikatnost i u odnosu na sebe i u odnosu na druge. Svaka individua, odnosno pojedinac, u sebi nosi sve potrebne resurse koji mu pomažu da uči o nečemu novom. Svako dijete je u stanju da nauči nešto što je naučilo svako drugo dijete. Ovo vjerovanje dovodi do poštovanja prema drugima, prema njihovim različitim mišljenjima, shvatanjima i stavovima. U procesu učenja o toleranciji i empatiji povratna informacija ima veoma važnu ulogu. Ona pojačava uvjerenje djeteta da bude empatično, tolerantno i da poštuje drugu djecu takvu kakva jesu. Prilikom učenja o empatiji i tolerantnosti veliku ulogu, možda i presudnu, ima vjerovanje da osobe sa najvećom fleksibilnošću u mišljenju i ponašanju imaju najveći uticaj. U životu djece ne ide uvijek onako kako su ona planirala tako da moraju da se prilagode na nove situacije, ljude i okolnosti. Da budu puni razumijevanja i da su spremni da naprave kompromise.

Putem NLP-a djeca se uče da stvarnost shvataju onakvu kakva je, bez lažne slike o njoj. Uče se da prihvataju ljude iz te realnosti, sa svim njihovim vrlinama i manama. U svijetu, u kome egzistiraju, djeca se uče da koriste različite načine za rješavanje problema i tom prilikom se vode vjerovanjem da je svaki problem rješiv, odnosno da problem ne postoji nego da je to situacija koja se može razriješiti.

Uzimajući u obzir sve što je prethodno navedeno, NLP ima krucijalan uticaj na razvoj djece, njihovih vjerovanja, stavova i shvatanja, a sve to kasnije utiče na bihevioralnu stranu ličnosti. Može se slobodno reći da NLP predstavlja jednu veoma važnu sponu između djeteta kao individue i djeteta kao ličnosti u društvu sadašnjosti. A u isto vrijeme ga sprema za život budućnosti gde će tolerancija i empatičnost dobiti na još većem značaju nego što ga trenutno imaju. Međutim, dijete će biti spremno za takvo društvo. Samom spremnošću spriječiće se međugenaracijski jaz i nastaviće se njegovanje intergeneracijske tolerantnosti i poštovanja.

Ukoliko želite da dobijete više informacija o primjeni NLP-a u BrainOBrain programu prijavite se za besplatan čas  ili nas pozovite na telefon +382 67 205 245.

 

Autor: Novak Stanišić, Ma pedagog i BrainOBrain edukator