+382 67 205 245 info@brainobrain.me

Svaki roditelj je često u situaciji da ne zna kako da reaguje na iznenadne promjene raspoloženja kod djece.

Bez obzira na uzrast, djeca su djeca i velika većina njih ne zna kako da kontroliše svoje misli i emocije, zbog čega često zaista izgleda kao da ne znaju šta hoće. Mnogi se pitaju kako NLP poboljšava socijalne osobine djece, ali tu ne postoji jedan konkretan ili tačan odgovor. Svako dijete je drugačije i ima svoj razvojni put, zbog toga djecu ne treba prisiljavati ni na šta, već neposredno pomoći da se oslobode i razvijaju svoje socijalne vještine uz primjenu NLP-a za djecu.

Šta je NLP?

Neuro lingvističko programiranje (NLP) je posebna metodologija razvijena tokom 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka u Americi. Oslanja se na principe humanističke psihologije i bavi se ličnim razvojem pojedinca zasnovanim na principu da um i tijelo čine cjelinu.

Zašto je NLP koristan djeci?

NLP sistemski pomaže djeci da nauče kako da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti, kako da se jasnije izražavaju i kontrolišu svoje misli, poboljšaju svoje razumijevanje i kroz sve to izgrade svijest i samopouzdanje.

Tokom odrastanja, djeca prolaze kroz brojne osjetljive faze koje mogu dovjesti do gubitka samopouzdanja, motivacije i inspiracije. Oni često ne znaju kako da se nose i izbore sa tim osjećanjima, ne žele da razgovaraju o tome jer ni sami ne znaju kako da procesuiraju to kroz šta prolaze. Zbog toga je NLP dragocjen, jer ih uči kako da ovladaju svojim umom i pravilno sagledaju datu situaciju.

Kako NLP poboljšava socijalne osobine djece?

Kada je u pitanju NLP za djecu, bitno je napomenuti da veliku ulogu ima ne samo ličnost djeteta nego i uzrast. To su neki od ključnih kriterijuma na osnovu kojih se određuje kojim NLP tehnikama će se pristupiti. Neki od glavnih benefita primjene NLP su:

  • Izgradnja samopouzdanja – kroz spoznaju sebe i svojih mentalnih sposobnosti djeca postaju sigurnija u sebe, što se pozitivno odražava i na ostale aspekte njihovog odrastanja.
  • Komunikativnost – kroz učenje kako da procesuiraju i artikulišu svoje misli, djeca se uče lakšem i jasnijem izražavanju, postaju slobodnija u komunikaciji, ali takođe poboljšavaju i svoje razumijevanje drugih.
  • Kontrolisanje emocija – negativne emocije kao što su anksioznost i stres su, nažalost, većini djece vrlo dobro poznate, ali NLP im može pomoći da to prevaziđu i nauče kako da ih takve stvari ne sputavaju.
  • Fleksibilnost – NLP pomaže djeci da budu snalažljivija, da nauče kako da se prilagode svakoj situaciji i izvuku maksimum za sebe.
  • Poboljšano učenje – NLP je posebno efikasan kada se radi o dolaženju do personalizovanih strategija za učenje koje omogućavaju svakom djetetu da postigne svoj maksimum

Šta NLP za djecu donosi roditeljima?

Uz obaveze, brige i stres koje donosi roditeljstvo, vrlo je lako upasti u male zamke svakodnevnice i praviti neke tipične greške u ophođenju prema djeci, bez istinskog razumijevanja njihovih potreba i problema. Upravo tu na scenu stupa NLP koji vam pruža mogućnost da pomognete vašem djetetu prije svega, a onda i da razvijete jedan zdrav odnos pun međusobnog razumijevanja i poštovanja.

BrainOBrain je jedini program za djecu koji sadrži NLP u okviru svoje metodologije. Tehnike koje djeca uvježbavaju na BrainOBrain časovima prilagođene su njihovom uzrastu i individualnim potrebama, i nakon što ih usvoje, ostaju im za cio život.

Ako želite da saznate više detalja o samom programu prijavite svoje dijete na besplatan demo čas u vama najbližem BrainOBrain centru u Crnoj Gori ili nas pozovite telefonom za više informacija na: 067 / 205 245.

 Autor: Tatjana Bundalo, BrainOBrain edukator