+382 67 205 245 info@brainobrain.me

Učenje je veština koja se stiče i uči! Svako dete može da nauči kako lakše da uči i usvaja novo gradivo. Ono što svakom detetu može da olakša sam proces učenja jeste:
*izgrađen pozitivan stav prema sticanju novih znanja i veština,
*dobra organizacija i planiranje rada i pauze
*motivacija,
*svesno korišćenje sopstvenog dominantnog čula .

Ključan momenat bilo kog uspeha, pa i uspeha u učenju je POZITIVAN STAV.  Često kod dece uviđamo stavove poput ovih: „Ovo je preteško za mene“, ili „ Ja to ne mogu“i tome slično… Osnovni preduslov uspešnog učenja je da se takav stav promeni tj. zameni za novi konstruktivno koji će detetu služiti.

NLP za decu

U okviru Brainobrain časova naše đake, u delu koji je vezan za NLP, učimo najpre da je svaki stav moguće zameniti, kao i to da ga je potrebno menjati onda kada vidimo da nam ne služi za naše više dobro. Kroz NLP principe osvešćujemo decu da je  moguće i poželjno menjati nefunkcionalne i negativne stavove, bilo da su oni trenutni, ili ukorenjeni, a kroz tehnike ih praktično učimo i kako to da sprovedu u delo.

Takođe ih učimo da je sve moguće. Iznova i iznova ih podsećamo da su oni jedinstveni baš takvi kakvi jesu, kao i da u toj svojoj jedinstvenosti mogu svesno da odaberu za sebe da postignu,, izmodeluju” uspeh nekoga čiji uspeh priželjkuju  i sanjaju za sebe.

Kroz Brainobrain i njegov NLP program dete uči kako da formira pozitivnu sliku o sebi, kako da je odži i u onim izazovnim situacijama u teenage periodu. Na ovaj način dete gradi čvrst temelji koji će mu kasnije olakšati sve procese, kako u životu, tako i u samom procesu učenja.

Motivacija

Drugi važan momenat u procesu učenja je MOTIVCIJA. Motivisano dete će lakše prihvatati učenje i imaće veću šansu za uspeh.

Razlikujemo dve vrste motivacije: spoljašnju i unutrašnju motivaciju.

Spoljašnja motivacija često nadvladava unutrašnju motivaciju, jer je ona uvek  očiglednija- nju podstiču ocene, pohvale, kritike, sticanje boljeg statusa u krugu vršnjaka…  Deca veoma brzo nauče da sve rade samo zbog ocene, nagrade, pohvale, a neka i da bi prosto izbegla kritiku.

Unutrašnja motivacija je za razliku od spoljašnje dugotrajnija i efikasnija, a čini je lično interesovanje deteta, želja za saznanjem i poriv da se takmiči samo  sa sobom, tj. da iznova i iznova nadilazi sebe.

Cilj Brainobrain trenera je da podstakne svako dete da definiše sebe i sopstvene potencijale, te da na taj način probudi kod sebe unutrašnu motivaciju i želju za znanjem, želju za jačanjem sopstvenih potencijala i izbora.

Planiranje i organizacija učenja

Pre samog početka učenja, zajedno sa detetom ustanovite koliko ima zadataka, koliko mu je potrebno vremena da ih uradi, potom postavite MANJE CILJEVE-npr. ukoliko ukupno ima 10 zadataka podelite ih na tri dela, tako da prvo uradi 3, zatim još 3 i na kraju 4 zadataka.

PAUZA Neka Vaše dete uvek pravi pauze i to kratke i aktivne pauze.  Veoma je važno  da one traju 5-15 minuta i da budu aktivne. Mi u okviru Brainobrain-a u pauzama sa našim đacima radimo Neuro vežbe kao i Brainstorming vežbe.

Takođe olakšavajući momenat je taj ukoliko je dete svesno na koji način najbrže i najkvalitetnije procesuira informacije. Sa te strane mi radimo testove koji nam jasno definišu ove informacije, a mi kao treneri deci dajemo preporuku kako da ubrzaju i olakšaju sebi učenje.

️Autori teksta Brainobrain Školarko – Novi Sad:

Danica Jocic-Stojicevic – Diplomirani komparatista i Master srbista, Brainobrain frašizer i trener

Dorotea Budinski – Master pedagog , Brainobrain trener