+382 67 205 245 info@brainobrain.me

Čuvena izreka kaže „Rad je stvorio čovjeka“. Od davnina ljudi su naviknuti da nešto rade, stvaraju, proizvode mijenjajući na taj način svijet oko sebe a u isto vrijeme i sebe same. Mnogi praktičari vaspitanja govore o značaju radnog vaspitanja za razvoj djeteta od individue do ličnosti. Rad pomaže djetetu da nauči neke osnovne obrasce ponašanja koji će mu biti značajni tokom kasnijeg života. Za razvoj radnih navika kod djece su značajni roditelji kao primarni vaspitači a zatim i nastavnici u školi. Jednom stečene radne navike se uvijek mogu poboljšavati.

Postoji više načina kako možemo poboljšati radne navike kod djece. Veliki udio u tome ima i Brainobrain program. Ovo je program koji omogućava cjelokupan razvoj dječje ličnosti, zatim razvoj koncentracije, pamćenja, vještine javnog nastupa i brzog računanja. U okviru njega se rade i odgovarajući domaći zadaci koje zadaje učitelj nakon svakog časa. Djeca imaju sedam dana da ga urade, tačnije do narednog časa. Domaći je tako koncipiran da dijete svaki dan treba da posveti 15 minuta za po jednu tabelu koju je dobilo i da na taj način uradi sve što je zadato. Benefit je višestruk. Dijete postepeno savladava program i razvija naviku da radi domaći i da uopšte generalno nešto radi. Podstiče se njegova pažnja i koncentracija, a najviše od svega se poboljšavaju njihove radne navike u cjelini.

Na Brainobrain časovima sa djecom se radi i NLP odnosno neuro-lingvističko programiranje. U okviru NLP-a učenici razvijaju odgovarajuće radne vrijednosti od malih nogu. Oni se uče da biraju prave životne uzore, da razvijaju prava uvjerenja koja će im postati značajna za svijet rada kada odrastu. Za svako uvjerenje djeca imaju zadatak da navedu primjer iz škole ili kuće a često se ti primjeri odnose na pomaganje roditeljima u kući, drugarima u školi ili na nekom drugom mjestu. Djeca kroz razvijanje altruizma i empatije prema drugima još više osnažuju svoje radne navike čineći ih sastavnim dijelom svog bića.

Neizostavni dio Brainobrain časova, a često i najzanimljiviji je i dio koji se odnosi na pravljenje nekog kreativnog proizvoda. Bukvalno se pravi sve od igle do lokomotive. Djeca rade na stvaranju nekog proizvoda bilo da je to neki crtež ukrašen šljokicama, ili kompleksni zmaj od papira, kartonska maska za maskenbal ili neku drugu svečanost. Tom prilikom djeca, pored razvijanja sitne motorike i zabave, razvijaju još više svoje preferencije i radne navike. Oni praveći nešto stiču još jači osjećaj za pripadnost nekom (radnom) kolektivu, zatim dobijaju sigurnost u radnom procesu, formiraju stavove prema radnim zadacima i zahtjevima koji se pred njih stavljaju. Takođe, dolazi i do pojačavanja tim-bilding duha. Radeći u timu učenici postaju polako svjesni da samo međusobnom saradnjom između sebe mogu ispuniti neki radni zahtjev koji je pred njih postavio/la učitelj/ica.

Do poboljšanja radnih navika kod djece može da dovede i svakodnevna briga djeteta o edukativnim radnim materijalima koji se koriste na Brainobrain časovima. Djeca su u obavezi da za svaki čas nose knjige, olovku, gumicu, abakus, a po potrebi i karticu za mentalnu aritmetiku. Oni se uče da sve što je potrebno dan ranije redovno spakuju i pripreme za čas, a nakon časa sve to isto i vrate kući. Na ovaj način se, pored brige o stvarima, djeca osposobljavaju  da brinu o radnim materijalima i sredstvima za rad što će im biti kasnije veoma značajno kada budu spremali radni materijal ili alat za posao koji budu radili. Već na tom ranom uzrastu obično pakovanje knjiga može da im donese neobičnu naviku. To je razvoj navike da se brine o svojim stvarima i materijalima. Tom prilikom dijete će uvijek znati gde mu se šta nalazi i neće morati da pretura po tašni ne bi li pronašlo ono što mu je potrebno.

Kod djece je nužno stalno podsticati razvoj radnih navika i njihovo poboljšanje i unapređivanje. Bez radnih navika djeca se često ne snalaze, nisu organizovana, a veoma često i nesamostalna. Time se oslanjaju samo na roditelje, a oni neće uvijek biti tu za njih. Zato je bitno da svi utičemo na pozitivan način na djecu, na razvoj i poboljšanje njihovih navika da rade, stvaraju i proizvode nešto novo, drugačije i svrsishodnije.

Ako želite da se i vaše dijete pridruži ekipi, zakažite besplatan demo čas na +382 67 205 245!

Autor teksta: Novak Stanišić, pedagog i Brainobrain edukator