+382 67 205 245 info@brainobrain.me

Utvrđivanje prioriteta danas se ističe kao nešto što je svrsishodno i nužno. Razdvajanje bitnog od nebitnog u učenju, u onome što se radi, obavezama i poslovima donosi mnogo više uspjeha u tim aktivnostima. Tome bi trebalo učiti djecu od najranijeg uzrasta. U prvim godinama života djeca dolaze u kontakt sa svijetom oko sebe. Stiču iskustvo, sakupljaju informacije i vrše njihovo skladištenje. Dosta informacija saznaju i od roditelja.  Od njih saznaju svoje ime, pol, uzrast, nazive predmeta, bića i pojava koji ih okružuju. Oni im pomažu da sva ta iskustva klasifikuju i grupišu u određene kategorije.

Kroz razgovor sa djecom roditelji ističu vrijednost sadržaja za njih. Šta im je važno da znaju da bi lakše funkcionisali u socijalnom okruženju gdje žive. Roditelji kao prvi vaspitači djece ovdje moraju imati dosta strpljenja za mnoga dječja pitanja koja počinju na “Zašto?”, “Kako to može?”, “To je tačno, zar ne?”.  Ova pitanja imaju višestruku funkciju za djecu. Kroz njih oni zadovoljavaju svoju radoznalost i ispunjavaju svoje mozgiće znanjem.

Kada krenu u školu ovo djeci postaje još važnije. Pored roditelja, veoma značajnu ulogu imaju i učitelji koji moraju da razdvoje činjenice i dodatne informacije, da znaju da utvrde šta su prioriteti. Korak po korak, zahvaljujući pravilnom postavljanju prioriteta kod roditelja i učitelja, djeca postaju organizovanija, lakše planiraju svoje obaveze, znaju šta prvo treba da urade.  Sve to dovodi do razvoja pravilnih radnih navika kod djece.

Ne tako rijetko, u moru školskih i vanškolskih aktivnosti, želje za druženjem i igranjem igrica, čak i najorganizovanijoj djeci se dešava da teško osmisle dan i poređaju obaveze prema važnosti. Kao edukatori BrainOBrain programa uočavamo da sama dnevna organizacija aktivnosti kod djece nekada ume bude ozbiljan izazov. Stoga, kroz NLP tehnike na časovima insistiramo na strukturi i organizaciji svakodnevnih obaveza.

Na školskom uzrastu jako veliki značaj za učenje djece ima BrainOBrain program, konkretno dio koji se odnosi na neurolingvističko programiranje. U okviru NLP  djelova časa, djeca se uče da tačno definišu svoje ciljevekonkretizuju zadatke, a to se najbolje radi kroz analizu potencijalnih ishoda naših ciljeva. Na BrainOBrain časovima se priča o tome da svaki cilj mora biti SMART (pametan):

Specific (specifičan) i da se njime teži ostvarenju neke namjere ili plana djeteta,

Mesurable (merljiv) i da se njime može procijeniti neko lično ostvarenje,

Achivable (dostižan) djeca se uče da moraju da budu realna u ciljevima koje postavljaju da bi se oni ostvarili,

Relevant (relevantan) tj. da je postavljen na pravi način i

Time bonded (vremenski definisani) djeca se uče da svaki cilj mora da bude vremenski određen, da li kratkoročan ili dugoročan.

Kroz postavljanje ciljeva djeca se uče da te ciljeve “razbiju” na manje zadatke koje bi trebalo da urade. Čim se zadaci konkretizuju, vrši se analiza potencijalnih rezultata odnosno ishoda koji se žele postići. Cjelokupna analiza se prolazi postepeno i sa najvećim akcentom na tome da se to radi svakodnevno. NLP tehnike, između ostalog, omogućavaju djeci da organizovanije uče i da utvrđuju prioritete na svom uzrastu. Tu se ističe važnost učenja za napredak, daje se prednost iskustvenom učenju i primjerima iz prakse, sve je podređeno djetetu, njegovim iskustvima, shvatanjima i interesovanjima. Njeguje se koncept vizuelno-auditivno-kinestetičke metode, tj. šta vidimo kao najvažnije, šta je to što čujemo i, kao posledicu toga, šta je to što kinestetički upoznajemo. Posebno je značajan i interesantan koncept kinestetičkog koji je zastupljen i na mlađem školskom uzrastu. Dijete dodirom stiče iskustvo i upoznaje za njega bitne stvari.

Da bi djeca izrasla u aktivne mlade ljude neophodno je da se nauče da postavljaju životne ciljeve, zadatke, da planiraju ishode i biraju metode. Sve to im omogućava BrainOBrain program i časovi. Djeca to rade na jedan kreativan i zanimljiv način. Uče da postavljaju pitanja, diskutuju, analiziraju i sve to u svrhu ličnog razvoja i prosperiteta.

Autor: Novak Stanišić, Ma pedagog i edukator Brainobrain Školarko  Novi Sad